Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color red color blue color

Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện PDF. In Email
Viết bởi Võ Thị Phương Thuỷ   
Thứ ba, 13 Tháng 1 2015 08:18

Trình tự thực hiện

- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.
Bước 2: Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo bằng văn bản cho cơ quan thanh tra cùng cấp thẩm tra.
Bước 3: Cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật thì thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do; sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo cho người sử dụng đất mà không có đơn khiếu nại thì thông báo cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất lập thủ tục để Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp ký quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp (trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và đã được giải quyết theo quy định của pháp luật).
Bước 4: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện việc thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cách thức thực hiện:
Hồ sơ nộp trực tiếp tại trụ sở Uỷ ban nhân tỉnh Quảng Nam hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:
Hồ sơ lập thành 01 bộ, gồm:
+ Đơn phản ánh việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định;
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Thời gian giải quyết

- Thời hạn giải quyết:
+ Không quy định.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
+ Tất cả.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh đối với Giấy chứng nhận cấp lần đầu.
+ Cơ quan ủy quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.
+ Cơ quan thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường.
+ Cơ quan phối hợp: Cơ quan thanh tra..
- Kết quả thực hiện TTHC:
+ Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận.
- Phí, lệ phí:
+ Không quy định
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Không quy định
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
+ Không quy định.

Căn cứ pháp lý

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:
+ Luật Đất đai năm 2013;
+ Nghị định số 43/2014/NĐ -CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của luật Đất đai;
+ Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính ;
+ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 

Đang online

Hiện có 1 khách Trực tuyến

Tìm kiếm TTHC

Bình chọn

Trang CSDL TTHC này có ích không?
 

.