Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color red color blue color

Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính

Lĩnh vực khoáng sản
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Võ Thị Phương Thuỷ 287
2 Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản. Võ Thị Phương Thuỷ 268
3 Thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản Võ Thị Phương Thuỷ 300
4 Thủ tục phê duyệt trữ lượng khoáng sản Võ Thị Phương Thuỷ 297
5 Thủ tục trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản. Võ Thị Phương Thuỷ 286
6 Thủ tục chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Võ Thị Phương Thuỷ 310
7 Thủ tục gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản Võ Thị Phương Thuỷ 267
8 Thủ tục Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Võ Thị Phương Thuỷ 314
9 Thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Võ Thị Phương Thuỷ 291
10 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản Võ Thị Phương Thuỷ 322
11 Đóng cửa mỏ khoáng sản Võ Thị Phương Thuỷ 269
12 Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Võ Thị Phương Thuỷ 254
13 Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Võ Thị Phương Thuỷ 291
14 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Võ Thị Phương Thuỷ 307
15 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Võ Thị Phương Thuỷ 287

Đang online

Hiện có 6 khách Trực tuyến

Tìm kiếm TTHC

Bình chọn

Trang CSDL TTHC này có ích không?
 

.