Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color red color blue color

Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính

Lĩnh vực Biển và Hải đảo
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Thu hồi khu vực biển Võ Thị Phương Thuỷ 151
2 Trả lại khu vực biển Võ Thị Phương Thuỷ 131
3 Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển Võ Thị Phương Thuỷ 125
4 Gia hạn Quyết định giao khu vực biển Võ Thị Phương Thuỷ 139
5 Giao khu vực biển Võ Thị Phương Thuỷ 125

.